فصلی نو، آیین مجازی معارفه نودانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

فصلی نو آیین مجازی معارفه نودانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات
همراه با نشست نودانشجویان با مدیران گروه های آموزشی مربوطه
شنبه 1400/07/17- ساعت 10صبح
پخش از کانال دانشگاه بزرگمهر قائنات در آپارات
 
شرکت نودانشجویان عزیز در این نشست مجازی الزامی است.​​​​​​​