مزایده انتشارات دانشگاه

به استحضار مي رساند دانشگاه بزرگمهر قائنات، در نظر دارد خدمات مربوط به  انتشارات دانشگاه  را در سال تحصيلي 1402- 1401,به پيمانكار واجد الشرايط واگذار نمايد. لذا خواهشمند است در صورت تمايل، نسبت به تكميل فرم پيوست اقدام و حداكثر تا تاريخ 20/ 05/ 1401 به همراه سوابق كاري خود به اين دانشگاه ارسال نماييد.متقاضيان مي توانند جهت بازديد از ساختمان انتشارات دانشگاه به مکان محوطه اصلی، کلاس 104 مراجعه نمايند.لذا خواهشمند است در صورت تمايل فرم پيوست را تكميل نماييد.

فرم شرکت در  مزایده