مسابقه نجات تخم مرغ

انجمن کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات و بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر برگزار میکنند:
مسابقه نجات تخم مرغ

زمان: سه شنبه 8 آذر ،ساعت 11:30

مکان: دفتر مرکز کارآفرینی (طبقه بالای کتابخانه)

شرکت بصورت گروهی 

جوایز:

تیم اول: ۳ میلیون ریال

 تیم دوم: ۲ میلیون ریال

تیم سوم: ۱ میلیون ریال

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، شرایط و ثبت نام:
https://akabuqaen.ir

05631006260

جهت اطلاع از سایر برنامه های مرکز کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات، می توانید روی لینک ذیل کلیک نمایید.

برنامه های مرکز کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات