مسابقه کتابخوانی سه دقیقه در قیامت

بسیج دانشجویی پیامبر اعظم(ص) دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:

مسابقه کتابخوانی سه دقیقه در قیامت(خاطرات و تجربه نزدیک به مرگ یک جانباز)

با بیش از چهار میلیون ریال جوایز نقدی ویژه نفرات برتر

ویژه دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی

زمان برگزاری مسابقه (به صورت مجازی): شنبه1400/03/15- ساعت 18

لینک شرکت در مسابقه راس ساعت برگزاری در سایت دانشگاه و کانال های اطلاع رسانی قرار خواهد گرفت.
http://www.buqaen.ac.ir

https://t.me/buqaen_scd

https://t.me/bubsj

https://ble.ir/buqaenscd

لینک دریافت کتاب سه دقیقه در قیامت