نشست مجازی پیرامون بسیج دانشجویی

 

بسیج دانشجویی پیامبر اعظم(ص) دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:
نشست پیرامون بسیج دانشجویی
سه شنبه 1399/12/26 ساعت 20:30
لینک ورود به نشست: