نشست مجازی پیرامون چالش های جوانان در فضای مجازی

 

بسیج دانشجویی پیامبر اعظم(ص) با همکاری مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:
 
نشست مجازی پیرامون
چالش های جوانان در فضای مجازی
 
با سخنرانی مهندس امیر داریوش توسلی
عضو انجمن روان شناسی تربیتی ایران و عضو سازمان نظام روان شناسی ایران
 
چهارشنبه 1400/01/25 ساعت 20:30
لینک ورود به نشست: