نغمه کتاب نشست کانون دانشجویی شعر و ادب دانشگاه بزرگمهر قائنات

نغمه کتاب

نشست کانون دانشجویی شعر و ادب دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

- خوانش آثار

- کارگاه داستان نویسی

-ضرب المثل های فارسی

و ...

 

زمان: پنجشنبه 1400/08/27- ساعت21

لینک ورود به نشست: http://bbb.buqaen.ac.ir/b/xaf-kdf-wnu