پخش فیلم سینمایی سرخپوست

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:

پخش فیلم سینمایی سرخپوست

سه شنبه 1398/12/06  ساعت 20:30

سلف خواهران دانشگاه

حضور برای عموم دانشجویان آزاد است.

 

پخش فیلم سینمایی There will be blood (خون به پا خواهد شد)

سه شنبه 1398/12/13  ساعت 20:30