سومین جشنواره ایده‌ها و محصولات نوآورانه

سومین جشنواره «ایده‌ها و محصولات نوآورانه با تأکید بر جلب مشارکت مردم در حفاظت و احیای تالاب‌های کشور» در چهار روز متوالی و در دو بخش رویداد استارتاپی و دریافت ایده  برگزار می‌گردد