ارائه ساختار امن احراز هویت برپایه رمزنگاری مبتنی بر خصوصیات کاربران با استفاده از فناوری بلاک چین و روش فازی در اینترنت اشیا

  • تاریخ ثبت: 22 تیر 1400
  • نویسندگان: امیرحسین قاسمی
  • کلمات کلیدی: اینترنت اشیا، احراز هویت امن، رمزنگاری، بلاک چین
اینترنت اشیا به عنوان یک راهکار جدید برای ارتباطات در دنیای امروز در بخش های فراوانی مورد استفاده علمی و عملی قرار گرفته است. از سویی دیگر، فناوری رایانش ابری که به عنوان یکی از شبکه های امیدبخش برای نگهداری و پردازش داده ها مبتنی بر اینترنت ارائه شده است، مسلما با رشد هر شبکه ای، یک سری چالش ها در آن ایجاد می شود که از جمله مهمترین چالش ها چه در اینترنت اشیا و چه در سطح رایانش مه و حتی حالت ترکیبی آن، مسئله امنیت است که از جنبه های مختلفی مورد نظر واقع می گردد. این تحقیق نیز به مسئله امنیت در زمان استقرار اینترنت اشیا می پردازد که از جنبه های تضمین امنیت از لحاظ ارسال داده از طریق شبکه، محرمانگی داده، صحت، یکپارچگی اطلاعات، دسترس پذیری و تشخیص حملات برای رمزنگاری مبتنی بر خصوصیات کاربران، مورد بررسی واقع شده است. شناسایی حملات اسنیفینگ در سطح شبکه و ترافیکی مانند مردی در میان (M2M) و محرومیت از خدمات (DoS) و محرومیت از خدمات توزیع شده (DDoS) با هدف رمزنگاری مبتنی بر خصوصیات کاربران، یک امر جالب توجه و جدید در اینترنت اشیا است که این تحقیق به کمک رویکردی ترکیبی یعنی زنجیره بلوکی و منطق فازی این کار را انجام می دهد. پروتکل های موجود در اینترنت اشیا مانند 6LoWPAN، Z-WAVE، ZigBee و غیره، مسئله امنیت و حفظ حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات با هدف رمزنگاری مبتنی بر خصوصیات کاربران را یدک می کشند. اما نرخ تحویل بسته و نرخ گم شدن بسته در آن ها متفاوت است. بر اساس نتایج شبیه سازی، همین طور بهبود گذردهی و کاهش تاخیر و نرخ خطای بیت، نشان می دهد که حملات M2M، DoS و DDoS به خوبی در سطح شبکه شناخته شده اند و رمزنگاری داده های ارسالی مبتنی بر خصوصیات کاربران تا رسیدن به مقصد، نتیجه بخش بوده است.