بازجستی در ملاک های بنیادین شریعت در قانون گذاری(مذاق شریعت) با رویکردی بر سیره رضوی و آرای مقام معظم رهبری

  • تاریخ ثبت:
  • نویسندگان: علی محمدیان, بتول سلحشور
  • کلمات کلیدی: