بازخوانی ادله حد قتل برای شک در نبوت (خوانش انتقادی در پرتو موازین علم فقه)

  • تاریخ ثبت: 08 فروردین 1402
  • نویسندگان: علی محمدیان, بتول سلحشور
  • کلمات کلیدی: