بررسی عددی تاثیر خنکسازی محفظه احتراق توربین 2.v94 توسط گازهای نیتروژن و هلیم

  • تاریخ ثبت: 19 اسفند 1399
  • نویسندگان: قدرت قصابی
  • کلمات کلیدی: بررسی عددی تاثیر خنک‌سازی محفظه احتراق توربین v94.2 توسط گازهای نیتروژن و هلیم

خنک‌کاری محفظه احتراق به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به پره‌های توربین و افزایش عمر آن در نیروگاه‌های گازی حائز اهمیت می‌باشد. یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها برای خنک‌سازی محفظه احتراق تزریق بخار آب است. اما این روش به دلیل بحران کم آبی و آسیب به پره‌های توربین توسط بخار آب، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش تاثیر تزریق دو گاز نیتروژن و هلیم به محفظه احتراق توربین گاز v94.2 بر خنک‌کاری بصورت عددی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت 16 مورد بررسی قرار گرفته است. سوخت اصلی گاز متان و شعله غیر پیش آمیخته می باشد. دبی هوای ورودی به محفظه احتراق 215 کیلوگرم بر ثانیه و دبی سوخت 3/6 کیلوگرم بر ثانیه می باشد. نتایج نشان می‌دهد که تزریق گاز هلیم نسبت به نیتروژن تاثیر بیشتری بر خنک کاری هوای خروجی محفظه احتراق دارد و با تزریق 15 درصد هلیم، دما خروجی تا 231 درجه کاهش می‌یابد.