شبیه سازی و کنترل پاندول معکوس

  • تاریخ ثبت: 04 آذر 1394
  • نویسندگان: حسین صفایی فر,
  • کلمات کلیدی: شبیه سازی-پاندول معکوس-کنترل گر

تئوری کنترل یک فرآیند اجرایی اتوماتیک را برای بهبود عملکرد سیستم کنترلی ارائه می دهد. حفظ تعادل یک پاندول معکوس یک مسئله کلاسیک در سیستم های کنترل است. این سیستم در واقع یک سیستم یک ورودی- دو خروجی با دو نقطه تعادل می باشد. هدف کنترلی این پروژه این است که وضعیت پاندول را از یک حالت نامتعادل به نقطه تعادل برساند. با استفاده از معادلات مکانیکی سیستم و نرم افزار MATLAB شبیه سازی هایی از سیستم انجام می شود. از این شبیه سازی می شود پاسخ ذاتی سیستم را مشاهده کرده و با شبیه سازی کنترل گر نتایج دلخواهی به دست آورده شود.