منابع نوین مالی در نوسازی بافت¬های فرسوده و بررسی تجربه تامین مالی پروژه¬های توسعه شهری در آمریکا

  • تاریخ ثبت: 12 اسفند 1397
  • نویسندگان: ملیحه آشنا
  • کلمات کلیدی: تأمین مالی، بافت فرسوده، صندوق سرمایه¬گذاری، تضمین اعتباری، اوراق رهنی

در این مطالعه نوآوری¬های تأمین مالی جهانی مورد استفاده در طرح¬های نوسازی بافت¬های فرسوده مورد بررسی قرار می گیرد. به دلیل کمبود منابع مالی شهرداری، به مجموعه‌ای از نوآوری‌ها در تحرک منابع مالی و اصلاحات قوانین شهرداری نیاز است تا نهادهای شهری بتوانند سرمایه‌های مالی مورد نیاز را افزایش دهند. از دهه هفتاد میلادی ابزارهای مالی جدیدی با هدف بهبود دسترسی پروژه‌ها به بازار اعتباری طراحی شدند. توسعه منابع مالی می‌تواند از طریق قراردادن زمین به عنوان منبع درآمد، بسته‌های حمایتی به منظور تحرک منابع، دسترسی به منابع مالی خارجی از طریق اوراق مشارکت، تامین مالی ادغام شده و دیگر ابزارهای جدید مانند مشارکت عمومی - خصوصی و در نظرگرفتن پایه مالیاتی مربوط به املاک باشد.