دکتر احمد اسدی

دکتر احمد اسدی

 • سمت: عضو هیات علمی جغرافیا. مدیر کتابخانه
 • رشته:
 • مرتبه: استادیار

عنوان رساله دکتری:

 ارزیابی راهبرد توسعه میان ­افزا در تامین مسکن و ظرفیت­ پذیری بافتهای فرسوده (مطالعه موردی شهر زنجان)

عنوان رساله کارشناسی ارشد:

ارزیابی سیاستهای دولتی تامین مسکن در مورد گروههای کم ­درآمد شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان)

محل تحصیل کارشناسی ارشد و دکتری: دانشگاه تبریز

محل تحصیل کارشناسی: دانشگاه زنجان

 

سوابق تدریس

 1. دانشگاه بزرگمهر قائنات (سراسری دولتی)

1-اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

2- جغرافیای شهری ایران

3-برنامه ریزی مسکن

4-برنامه ریزی شهری ایران

5- شهرهای جدید

و .....

 

     2- دانشگاه سراسری زنجان (دروس تدریس): (از سال 89)

1- مدیریت شهری

2- تحلیل فضایی

3- برنامه ریزی منطقه ای

4- جغرافیای شهری ایران

5- جغرافیای اقتصادی ایران و ...

        3- دانشگاه پیام نور زنجان (دروس تدریس):

1- برنامه ریزی حمل و نقل شهری

2- اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای

3- برنامه ریزی شهری

4- جغرافیای شهری ایران

5- روشهای تحلیل جمعیت

6- برنامه ریزی مسکن و ...

         4- موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم تبریز (گروه معماری)(دروس تدریس):

1- تحلیل فضاهای شهری

       5- دانشگاه آزاد زنجان (گروه معماری):

1- تحلیل فضاهای شهری

 1. آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی  

  دوره های آموزشی تخصصی:

 2. گواهینامه شرکت در دوره آموزشی Arc GIS دانشگاه تبریز
 3. کاربرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره در برنامه ریزی شهری و علوم محیطی
 4. روشهای نوین آینده نگاری در مطالعات شهری و منطقه ای
 5. گواهی شرکت  در کارگاه آموزشی تجاری سازی یافته های پژوهشی و بهره مندی از مزایای شرکت های دانش بنیان 

  دوره های آموزشی منابع الکترونیکی:

 6. گواهی شرکت در کارگاه آموزشی endnotex7
 7. گواهی شرکت در کارگاه پژوهش در محیط وب و کتابخانه ­های دیجیتال 

مقالات علمی پژوهشی

 • ارزیابی سیاستهای دولتی تامین مسکن در مورد گروههای کم درآمد شهری (مطالعه موردی شهر زنجان)
 • تحلیلی بر مطلوبیت اجتماعی و تاثیر آن بر مسکن­گزینی در بافتهای فرسوده (مطالعه موردی شهر زنجان)
 • ارزیابی پروژه­های مسکن مهر زنجان
 • بررسی سرزندگی و رابطه آن با انتخاب نواحی مسکونی (مطالعه موردی شهر زنجان)
 • بررسی عوامل موثر بر کاهش تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری (مطالعه موردی شهر زنجان)
 • ارزیابی شاخص های کیفیت محیط شهری در مجتمع های مسکونی بناب و عوامل فردی موثر بر آن
 • ارزیابی عوامل موثر بر ارتقاء وضعیت مبلمان شهری در شهرهای ایران نمونه موردی: شهر قاین
 • ارزیابی میزان تطابق شهر قاین با شاخص های شهر خلاق
 • تحلیل فضایی کیفیت زندگی شهروندان در محیط های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • توسعه میان افزا و تاثیر آن بر مولفه های مختلف در بافت فرسوده شهر زنجان
 • مدلسازی رابطه بین سرزندگی شهری و حس تعلق مکانی (مطالعه موردی: شهر قائن)
 • نقش مساجد در پایداری اجتماعی (نمونه موردی: مساجد شهر قاین)
 • پیش بینی توسعه فیزیکی شهر قائن با استفاده از تصاویر ماهواره ای
 • تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات شهری با محوریت عدالت اجتماعی و تاکید بر رضایت شهروندان (مورد مطالعه: منطقه 11 مشهد) 
 • طرح­های پژوهشی خاتمه یافته:

 • ارزیابی راهبرد توسعه میان افزا در تامین مسکن و ظرفیت پذیری بافت فرسوده شهر زنجان
 • بررسی سرزندگی شهری در قاین
 • مدلسازی و تحلیل فضایی کیفیت زندگی مناطق شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مطالعه ی موردی: منطقه 2 شهر مشهد)
 • تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات شهری با محوریت عدالت اجتماعی و تاکید بر رضایت شهروندان (مورد مطالعه: منطقه 11 مشهد) 

  مقالات ارائه شده در کنفرانس­ها و همایش­ها:

  1- راهکارهای موثر در ارتقاء جایگاه دوچرخه در حمل و نقل شهری ایران (نمونه موردی شهر تبریز)

  2- بررسی رویکردهای نوین در توسعه کالبدی شهرها

  3- بررسی و تحلیلی پیرامون مسکن پایدار

  4- شهر اسلامی، اصول و ویژگیها

  5- سرزندگی شهری، مفهوم و مولفههای آن

  6- مدخلی بر توسعه پایدار شهری، با تاکید بر مفهوم، ویژگیها و شاخص­های آن

  7- شهر الکترونیگ گامی به سوی توسعه پایدار شهری

  8- بررسی امنیت و رابطه آن با مسکن­گزینی در بافت فرسوده شهر زنجان

  9- توسعه میان­ افزا و رابطه آن با مطلوبیت اجتماعی در بافت فرسوده شهر زنجان

  10- کاربرد اصول توسعه میان افزا در ظرفیت پذیری بافت های فرسوده (مطالعه موردی شهر زنجان)

  11- ارزیابی سرزندگی در شهر قاین (مطالعه موردی: میدان امام خمینی)

  12- بررسی سیاستها و برنامه های تامین مسکن در جهان و ایران

  13- استفاده از دوچرخه در حمل و نقل شهری گامی به سوی توسعه شهری  پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد)

  14- رشد هوشمند گامی به سوی شهر پایدار در شهر قاین

  15- بررسی نقش پیاده راه ها در توسعه شهری پایدار (مطالعه موردی محدوده مرکزی شهر زنجان)

  16- بررسی توسعه شهری قاین با تاکید بر راهبرد توسعه درونی

  17- بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از  امنیت در شهر قاین

  18- شناسایی پهنه‌های مستعد دفن زباله با استفاده از تحلیل‌های مکانی و مدل ANP (مطالعه‌ی موردی: شهرستان نیشابور)

  19- رویکردی بر میزان رضایت از فضاهای گذران اوقات فراغت در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر قائن)

  20- رویکردی به پروژه­های مسکن مهر در شهرهای کوچک (مطالعه موردی شهر آببر)

  21- ارزیابی رضایتمندی زنان از پارک بانوان مطالعه موردی: پارک بانوان شهر قاین

  22- بررسی میزان رضایتمندی سالمندان از فضاهای شهری مطالعه موردی شهر قاین

 •  

  مقالات علمی ترویجی:

  بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران به مراسم مذهبی از طریق بخش­بندی (مطالعه موردی: مراسم محرم شهر زنجان)

  تالیف کتاب:

 • نگرش های نوین توسعه شهری
 • توسعه میان افزای شهری

   

نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه پروژه گروه 3 (2.00), , () هرهفته روش تحقیق در جغرافیا(نظری) گروه 1 (2.00), , () هرهفته فلسفه علم جغرافیا گروه 1 (2.00), , () هرهفته
یکشنبه شهرها و شهرک های جدید گروه 1 (2.00), , () هرهفته کارآفرینی وبازارکار جغرافیای شهری گروه 1 (2.00), , () هرهفته
دوشنبه مدیریت شهری گروه 1 (2.00), , () هرهفته
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه