دکتر میثم کهن ترابی

دکتر میثم کهن ترابی

  • سمت: مدیر مسئول انتشارات
  • رشته: Law and Jurisprudence
  • مرتبه: استادیار

 

 

 

 

 


مقالات منتشر شده در مجلات :
 kohantorabi meysam, 2021/12/29, The Role of History and Akhlāq in Reconciliation Between Jurisprudence And Modernity, Jurnal Fiqh ( ISC ) , 18, 241-260
•  کهن ترابی میثم، ، پژوهشی درباره روایات سایه نداشتن پیامبر و ائمه معصومین در منابع فریقین، علوم حدیث ( علمی پژوهشی) ، 21، 53-76 ، سال1395.
•  دره کی علی رضا، کهن ترابی میثم، ، مصداق شناسی قانون گریزی خلیفه سوم و تاثیر آن در انحطاط جامعه از منظر نهج البلاغه، حدیث و اندیشه ( آی اس سی ) ، 11، 106-129 ، سال 1395
•  کهن ترابی میثم، اکبری سعید، ، عناصر واجد تشدید و تخفیف در مجازات های اسلامی، مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق ( علمی ترویجی) ، 12، 69-90 ، 1397
•  کهن ترابی میثم، عمادی نرگس، پیامدهای شخصیت زدگی از دیدگاه نهج البلاغه، مشکوة ( علمی ترویجی ) ، 37، 47-66 ، 1397
•  کهن ترابی میثم، مجتبائی زهرا، اعتبارسنجی سندی و تحلیل محتوایی حدیث لیس فی الصوم ریاء، مطالعات فهم حدیث ( علمی پژوهشی ) ، 2، 31-50 ، 1398
•  کهن ترابی میثم، اکبرزاده احمد،  اعتبارسنجی و مصداق‌شناسی روایات «نهی از مبایعه با اکراد»، مطالعات قرآن و حدیث ( علمی پژوهشی ) ، 12، 45-68 ، 1398
•  محمدیان علی، کهن ترابی میثم، تعیین کیفر مدعی امامت و مهدویت بر اساس مبانی فقهی امامیه، مشرق موعود ( حوزوی ) ، 7، 153-169،1399
•  کهن ترابی میثم، آسیب‏ شناسی معرفت تاریخی از دیدگاه نهج ‏البلاغه، فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه ( علمی پژوهشی ) ، 9، 110-128 ، 1399
•  کهن ترابی میثم، حاج محمدی مصطفی، آسیب‌شناسی اخلاقی انتقاد از منظر نهج البلاغه، مشکوة ( علمی ترویجی ) ، 14، 1 ، 1399
•  کهن ترابی میثم، 1399/10/01، بررسی سندی و دلالی روایت علو و ارزیابی استناد به آن در تعامل با غیرمسلمانان، کتاب قیم ( علمی پژوهشی ) ، 10، 1 ، 1399
•  کهن ترابی میثم، بررسی کیفیت قرائت همزه در قرائات منسوب به اهل بیت، مطالعات قرائت قرآن ( علمی ترویجی ) ، 8، 1 ، 1399
•  کهن ترابی میثم، ، اعتبارسنجی روایات فریقین پیرامون مصادیق آیه 101 سوره انبیاء، پژوهش های تفسیر تطبیقی ( علمی پژوهشی ) ، 6، 1 ، 1399
•  کهن ترابی میثم، 1399/10/01، مصدریابی و اعتبارسنجی حدیث «خیرُ الأمورِ أوسَطُها» در منابع فریقین، پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی ( علمی پژوهشی) ، 7، 1 ، 1399
•  کهن ترابی میثم، لطفی میترا، اعتبارسنجی مبنایی حکم عدم قصاص قاتلِ عاقل در قتل مجنون، مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق ( علمی ترویجی ) ، 14، 1 ، 1399
•  کهن ترابی میثم، اعتبارسنجی سندی و محتوایی روایات منقول درباره همت زنان، پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده ( علمی پژوهشی ) ، 4، 25- 1400

کتاب ها:
1.    روش شناسی ترجمه و مفاهیم قرآن، بوستان کتاب، 1393
2.    آسیب شناسی رفتار کارگزاران با مردم از دیدگاه نهج البلاغه، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1393.
3.    پژوهشی در قرائات منسوب به اهل بیت، دانشگاه بزرگمهر قائنات ، 1398
4.    روش تحقیق و پژوهش علمی در نهج البلاغه، دانشگاه بزرگمهر قائنات، 1399
5.    درآمدی بر اخلاق و حقوق، W. Bradly wendel، (ترجمه) دانشگاه بزرگمهر قائنات (۱۳۹۹) ، با همکاری فاطمه سادات قاسمی

مقالات همایش ها:
الف. همایش خارجی:

1.    Ways to minimize the challenges between Islamic law and modernity, conference of Religion in society, University of Granada, Granada, Spain, 25-26 April 2019.
2.    Capacities and challenges for the realization of democracy in the theocratic state, conference of Equality in democracy, University of Balamand, Beirut, 19-20 April 2018.
3.     Cultural impact of agent’s behavior on society from perspective of nahjulbalagha, international conference on oriental studies, 26, may, 2016, Yerevan state university, republic of Armenia.
ب. همایش داخلی
1. الزامات و چالش های اخلاقی ریاست مرد بر خانواده در قانون مدنی، همایش ملی چالش های قانون مدنی ایران و مسائل نوپدید، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، تبریز، 7 اسفند 97.
2. عوامل پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم، دومین همایش ملی قرآن و حقوق، دانشگاه آیت الله بروجردی، 3 اردیبهشت 97
3. موانع مردمی استکبارستیزی از منظر امام علی در نهج البلاغه با محوریت دوران حکومت ایشان ، یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، 22 فروردین 97
4.آسیب شناسی رفتار انقلابیون پس از پیروزی انقلاب از منظر قرآن کریم، دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، ۴ اردبیهشت ۱۳۹۶، قم، دانشگاه علوم . معارف قرآن کریم.
5. آسیب شناسی صلح مداری در حاکمیت دینی از منظر اندیشه سیاسی اسلام، همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح، عفو و دوستی، ۲ و۳ اردبیهشت ۹۶، دانشگاه شیراز.
6. بازشناسی دو مقام عرفانی خوف و رجا از دیدگاه امام علی(ع) ، همایش ملی زبان و ادبیات،  ۱۵ مهر ۱۳۹۵، دانشگاه فرهنگیان مشهد
7. مفهوم شناسی و اعتبارسنجی عبارت “أسند عنه” در رجال شیخ طوسی، همایش واژه پژوهی در علوم اسلامی،  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، دانشگاه یاسوج
8. جایگاه قرائت هل بیت در تفاسیر طبری و فخر رازی، همایش میراث قرآنی طبرستان، ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، بابلسر، دانشگاه مازندران.
9. جایگاه بازدارندگی در مجازات اسلامی با بررسی مصداقی برخی جرائم، مشترکا با سعید اکبری، همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی، ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، دانشگاه پیام نور گیلان.
10. تاثیر عملکرد فرماندهان نظامی بر اتحاد جامعه اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه، مشترکا با سکینه بخشی، همایش بین المللی مطالعات اجتماعی، ۳۰ اردبیهشت ۱۳۹۵، دانشگاه پیام نور استان گیلان.
11. راه های نهادینه سازی فرهنگ دینی توسط کارگزاران و نفش آن بر پیشرفت جامعه از دیدگاه نهج البلاغه، پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، تهران، سازمان کتابخانه ها و اسناد ملی.
12. عوامل موثر در پیش گیری از دنیازدگی کارگزاران از منظر نهج البلاغه،مشترکا با ملیحه کوثری مقدم،  کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوهش های نیازمحور، مشهد، ۱۳۹۴
13. کیفیت جهت دهی رفتار مسئولان به گرایش های مردم و نخبگان و اثر آن بر پیشرفت جامعه از دیدگاه نهج البلاغه، ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  ۱۳و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، تهران، سازمان کتابخانه ها و اسناد ملی.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد
ویژگی های یاران امام علی از منظر نهج البلاغه، علی نوروزی، کارشناسی ارشد، 1400/05/17
بررسی آماری زبان شناختی اختلاف قرائات قرآن کریم: سوره های صف تا پایان سوره مدثر، صدیقه هلال بیگی
بررسی آماری زبان شناختی اختلاف قرائات قرآن کریم: سوره های انبیا، مومنون، حج، نور، ساره برهانزهی، گروه فقه و حقوق اسلامی، کارشناسی ارشد، 1400/06/22
آگاهی بخشی به مردم از منظر نهج البلاغه و نقش آن در حکومت علوی، محمد امیربیگی، کارشناسی ارشد، 1400/06/27
بررسی جایگاه و ارتباط حق و خیر در نهج البلاغه، سیدمرتضی حسینی، کارشناسی ارشد، 1400/10/05
بررسی آماری زبان شناختی اختلاف قرائات قرآن کریم: سوره های فاطر تا زمر، علی اصغر غیبی، کارشناسی ارشد، 1400/10/29
بررسی فاصله و شکاف بین مردم و حاکمان از منظر امام علی(ع)، صادق عرب، کارشناسی ارشد، 1400/11/05
بررسی مشترکات روایی شیعه و اهل سنت در سوره های اسراء و کهف، زهرا راعی شریف آباد، کارشناسی ارشد، 1400/11/09
بررسی آماری زبان شناختی اختلاف قرائات قرآن کریم: سوره های توبه، یونس و هود، راضیه خادمی، 1400/11/09
آسیب شناسی ارزش های اجتماعی از دیدگاه قرآن و حدیث، فهیمه فارابی، کارشناسی ارشد، 1400/11/09
بررسی آماری زبان شناختی اختلاف قرائات قرآن کریم: سوره های جاثیه تا پایان سوره طور، الهام احمدی، کارشناسی ارشد، 1400/11/18
بررسی و تحلیل شیوه های مقابله علی با خدعه‏گری معاویه با تکیه بر نهج البلاغه،  دانشجو محمدحسین رضایی، دانشگاه بیرجند، دیماه 1397
شاخصه های نظام اخلاقی مطللوب از منظر نهج‏البلاغه ،  دانشجو سمیرا صادقی فریز ، دانشگاه بیرجند، دیماه 1397
بررسی نقش معادباوری بر تعالی نفس از دیدگاه امام علی ،  دانشجو سعیده پاسبان ، دانشگاه بیرجند، دیماه 1397
بررسی نقش موعظه در رشد اخلاق فردی و اجتماعی در نهج‏البلاغه ،  دانشجو زهرا میری بیدختی ، دانشگاه بیرجند، دیماه 1397
یقظه و غفلت از منظر نهج‏البلاغه ،  دانشجو سمیرا افضل پور ، دانشگاه بیرجند، بهمن ماه 1396
ازشناسی مفهوم آخرت گرایی از منظر نهج البلاغه ،  دانشجو زهره سادات عبدالهی ، دانشگاه بیرجند، بهمن ماه 1396
سرزنش های امام علی در نهج البلاغه ،  دانشجو  فرشته عابد ، دانشگاه بیرجند، بهمن ماه 1396
بررسی رابطه قانونگرایی و حکومت مطلوب از دیدگاه امام علی در نهج البلاغه ،  دانشجو  سیده فاطمه حسینی ، دانشگاه بیرجند، شهریور 96
تأثیر کارگزاران بر اتحاد جامعه اسلامی از منظر نهج‏البلاغه ،  دانشجو  سکینه بخشی ، دانشگاه بیرجند، دیماه 95
مصداق شناسی جاهلیت از منظر امام علی با تکیه بر دوران حکومت ایشان ،  دانشجو  نرگس خزاعی ، دانشگاه بیرجند، دیماه 95
راهکارهای افزایش اعتماد مردم به حکومت از دیدگاه نهج البلاغه ،  دانشجو  محمد سعیدی کیا ، دانشگاه بیرجند، شهریور 95
بررسی نقش گزینش های رهبری در پیشرفت جامعه از منظر نهج البلاغه ،  دانشجو  فاطمه بارانی ، دانشگاه بیرجند، شهریور 95
بررسی نقش دنیازدگی کارگزاران حکومتی در سعادت و شقاوت جامعه با تاکید بر نهج البلاغه ،  دانشجو  ملیحه کوثری مقدم، دانشگاه بیرجند، تیر95.

 

 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بزرگمهر از مهرماه 1396 تا بهمن 1400

 
نیم سال 1400 - 2
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه زبان تخصصی ۳ گروه 112 (2.00), , () هرهفته فقه سیاسی گروه 1 (2.00), , () هرهفته     فقه6 گروه 2 (4.00), , (کلاس درس دویست و نه) هرهفته              
علوم قران گروه 112 (2.00), , () هرهفته                          
فقه۹ گروه 112 (3.00), , () هرهفته                          
یکشنبه     زبان تخصصی۱ گروه 2 (2.00), , () هرهفته     فقه۵ گروه 2 (3.00), , (کلاس درس دویست و یک) هرهفته              
    زبان تخصصی ۲ گروه 1 (2.00), , () هرهفته     فقه 4 گروه 1 (4.00), , () هرهفته              
    زبان تخصصی 1 گروه 1 (2.00), , () هرهفته                      
دوشنبه     فقه6 گروه 2 (4.00), , (کلاس درس دویست و نه) هرهفته     تفسیر قران ۱ گروه 3 (2.00), , () هرهفته              
            علوم قران گروه 1 (2.00), , () هرهفته              
            تفسیر آیات الاحکام گروه 1 (2.00), , () هرهفته              
سه شنبه             فقه۵ گروه 2 (3.00), , (کلاس درس دویست و یک) هرهفته              
            فقه 4 گروه 1 (4.00), , () هرهفته              
چهارشنبه                              
پنجشنبه                              
جمعه