مهندس سیدحامد شکیب

مهندس سیدحامد شکیب

  • سمت: عضو هیات علمی مهندسی عمران
  • رشته: Civil engineering
  • مرتبه: مربی
نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه پروژه راهسازی گروه 1 (1.00), , () هرهفته
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه