مهندس محمد ارجمند

مهندس محمد ارجمند

  • سمت: عضو هیات علمی گروه عمران
  • رشته: Civil engineering
  • مرتبه: مربی
نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه پروژه سازه های فولادی گروه 1 (1.00), , () هرهفته
یکشنبه سازه های فولادی۱ گروه 1 (3.00), , () هرهفته سازه های فولادی ۲ گروه 1 (2.00), , () هرهفته
ساختمان های فولادی گروه 1 (3.00), , () هرهفته
دوشنبه
سه شنبه سازه های فولادی۱ گروه 1 (3.00), , () هرهفته سازه های فولادی ۲ گروه 1 (2.00), , () هرهفته
ساختمان های فولادی گروه 1 (3.00), , () هرهفته
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه