بررسی سندی و دلالی روایت علو و ارزیابی استناد به آن در تعامل با غیرمسلمانان

  • تاریخ ثبت: 31 شهریور 1399
  • نویسندگان: میثم کهن ترابی
  • کلمات کلیدی: نقد حدیث، علو، تعامل با غیرمسلمان، فتاوا، حق، کرامت.
چگونگی رفتار و تعامل با غیر مسلمانان همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. این اهمیت در دوران جدید و پس از افزایش تعاملات پیروان ادیان مختلف با یکدیگر مضاعف شده است. یکی از احادیثی که توسط محدثین فریقین نقل شده و مورد استناد دانشمندان و فقهای مسلمان در صدور احکامی پیرامون تعامل با غیرمسلمانان و به صورت اخص اهل کتاب قرار گرفته، روایت «الْإِسْلَامُ یعْلُو وَ لَا یُعْلَی عَلَیه» است که گاه به روایت علو از آن یاد می‌شود. این روایت از منظر سندی چه از طرق منقول در شیعه و چه اهل سنت، دارای ضعف است. علاوه بر ضعف سندی، مفهوم غالبی که از این روایت مستخرج شده و همچنین تطبیق آن بر برخی مصادیق، با چالش‌های جدی مواجه است. بر فرض صحت صدور، مفهوم صحیح این روایت برتری اسلام از منظر اندیشه و استدلال نسبت به سایر ادیان است. اینکه بر اساس روایت احکامی صادر شود که حقوق طبیعی و بشری غیرمسلمانان را نقض، کرامتشان را مخدوش و از این طریق موجب برتری مسلمان را فراهم آورد، هم با روح حاکم بر قرآن و فلسفه بعثت پیامبر اسلام متضاد است و هم از منظر اخلاقی و عقلانی توجیه‌ناپذیر می‌نماید. پژوهش حاضر به هدف تبیین صحیح این روایت با بهره‌گیری از اصول نقد و فهم حدیث، به اعتبارسنجی سندی و بررسی دلالی این روایت پرداخته است.