آغاز رقابت داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۱ در دانشگاه بزرگمهر قائنات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، صبح امروز همزمان با سراسر کشور با رقابت داوطلبان گروه آموزشی هنر درحوزه امتحانی قائنات (دانشگاه بزرگمهر قائنات) آغاز شد.

نخستین روز آزمون سراسری ۱۴۰۱ در دانشگاه بزرگمهر قائنات با رقابت 405 داوطلب در گروه آموزشی هنر شامل 127 داوطلب مرد و 278 زن با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

تعداد 2271 داوطلب شهرستان قائنات در آزمون سراسری 1401 از امروز تا یازدهم تیرماه ( چهار روز) در دانشگاه بزرگمهر قائنات رقابت می کنند.