آمادگی جهت برگزاري دوره هاي پيشنهادي دانشجویان

ضمن عرض خير مقدم خدمت دانشجويان گرامي،دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با همكاري مركز مهارت آموزي  آمادگي خود را جهت برگزاري كليه دوره هاي تخصصي و غير تخصصي براي دانشجويان بصورت مجازي و حضوري را درصورتي كه به حد نصاب برسند اعلام مي دارد.

دانشجوياني كه متقاضي دوره خاصي مي باشند نام دوره و ليست افراد شركت كننده را به دفتر ارتباط با صنعت اعلام نمايند تا در اولين فرصت دوره برايشان برگزار گردد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر و پرسش هاي احتمالي با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با شماره هاي 05631006250 و 05631006231 تماس بگيريد.