اداره تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات عنوان " دانشگاه برتر کشور در حوزه اماکن و فضاهای ورزشی در سال ۱۴۰۱" را کسب نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پنجاه‌وسومین نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی با حضور دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر محمود آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی، دکتر اردوان ارژنگ معاون امور دانشجویان داخل و دکتر ابراهیم علی دوست مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشو  صبح دوشنبه ۱۴  اسفند 1402 برگزار شد

در این مراسم بر اساس ارزیابی های بعمل آمده توسط اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، عملکرد مطلوب و شایسته مدیریت تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات در حوزه توسعه اماکن و فضاهای ورزشی مورد تقدیر قرار گرفت و حائز رتبه برتر در بین دانشگاه های کشور شد. دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان از تلاش های مهندس یعقوبی رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات طی سپاسنامه‌ای تقدیر نمود.