اردوی دانشجویی غار جوجه

اردوی دانشجویی غار جوجه

ویژه دانشجویان پسر دانشگاه بزرگمهر قائنات


ظرفیت محدود

-اولویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

- دانشجویان گرامی در صورت داشتن چراغ قوه و یا هدلایت آن را همراه خود آورده و همچنین باتری گوشی و پاوربانک خود را برای استفاده از نور آن شارژ نمایید.

- به همراه داشتن ظرف غذا، قاشق و لیوان


جمعه 1401/02/23- ساعت7 صبح


جهت ثبت نام می‌توانید باجناب آقای شاهین کارشناس تربیت بدنی دانشگاه ، به شماره همراه 09153622126 تماس حاصل نمایید.