از خیر نیک اندیش حاجیه خانم سالاری تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، شب گذشته دکتر شکیب رئیس دانشگاه به همراه، دکتر سید محمد جوادی مقدم، رئیس گروه نظارت و ارزیابی، دکتر قصابی، مدیر گروه کار آفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جمعی از اعضای مجمع حامیان دانشگاه و معتمدین شهرستان با حضور در منزل خیر نیک اندیش حاجیه خانم سالاری همسر مرحوم حاج غلامرضا تقی زاده با ایشان دیدار و با اهدای لوح تقدیر از عمل خیرخواهانه ایشان تقدیر شد.

گفتنی است، آقایان حاج محمد علی سالاری، اسماعیل سالاری، محمد رضا سالاری و سرکار خانم حاجیه فاطمه سالاری (همسر مرحوم حاج غلامرضا تقی زاده)، ورثه محترم بزرگ خاندان حاج محمد حسین سالاری یک قطعه زمین به متراژ 2200 متر مربع به دانشگاه بزرگمهر قائنات، اهدا کردند.