استخدامی استعدادهای برتر در دانشگاه بزرگمهر قائنات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بنیاد ملی نخبگان در راستای اجرای شیوه نامه شناسایی استعدادهای برتر به منظور جذب در دستگاه‌های اجرایی با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور، نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی به منظور تأمین نیروی انسانی استعداد برتر مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی، شرایط و ضوابط سومین فراخوان مستقل استخدام استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی کشور را اعلام کرد.

دانشگاه بزرگمهر قائنات در سومین فراخوان استخدام استعدادهای برتر در سه عنوان رشته شغلی ذیل استخدام می کند:
■ کارشناس امور فرهنگی 
■ کارشناس امور پژوهشی 
■ کارشناس فناوری اطلاعات

متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند با بررسی عنوان و شرایط شغلی در این استخدامی تا پایان روز یکشنبه مورخ 1402/11/15 به وبگاه بنیاد به آدرس bmn.ir  مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نمایند.

 

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف دفترچه راهنما اینجا کلیک کنید.

برای اطلاع از شرایط احراز تحصیلی اینجا کلیک کنید

برای اطلاع از شرایط احراز دستگاه‌های اجرایی اینجا کلیک کنید