برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه بزرگمهر قائنات به صورت حضوری

امتحانات پایان ترم دانشگاه بزرگمهر قائنات پس از دو سال به صورت حضوری برگزاری شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حسین صفایی فر، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه از برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه به صورت حضوری خبر داد. 

وی در ادامه اظهار داشت: امتحانات همه مقاطع دانشگاه در سه نوبت به صورت حضوری از شنبه ۲۱ تیرماه شروع شده و تا پنج شنبه ۲ تیرماه ادامه خواهد داشت.