امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه بزرگمهر قائنات و دانشگاه شهید باهنر کرمان

به گزارش گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات، دانشگاه های بزرگمهر قائنات و شهید باهنر کرمان، در راستای هم افزایی علمی و اجرای مشترک طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه زرشک و زعفران، تفاهم نامه امضا کردند.

این تفاهم نامه صبح روز شنبه مورخ 12 خرداد 1403 در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، با حضور دکتر حمید مرتضی پور، مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات، به نمایندگی از ریاست این دانشگاه و دکتر محسن افشارمنش، رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، به نمایندگی از ریاست این دانشگاه و جمعی از اعضای هیئت علمی این دانشکده، امضا گردید..

مطابق با این تفاهم نامه، از این تاریخ ببعد، طرفین همکاری های مشترک گسترده ای را در تعریف و اجرای طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی اجرا خواهند نمود.

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات