انتخاب سرپرست مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه به عنوان فناور برتر استان

انتخاب مهندس فخیم زاده به عنوان فناور برتر استان که نشان از شایستگی، تلاش، پشتکار و فکر خلاق ایشان می باشد را از طرف دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بزرگمهر قائنات به ایشان صمیمانه تبریک عرض نموده برای ایشان از خداوند منان آرزوی توفیق روز افزون را داریم.