انتشار نخستین شماره مجله علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات

نخستین شماره مجله‌ علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات با عنوان« توسعه پایدار و ساختمان هوشمند» منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اسفند ماه 1402 نخستین شماره مجله علمی توسعه پایدار و ساختمان هوشمند با چاپ 6 مقاله منتشر شد و در صفحه وب سایت مجله به آدرس https://journal.buqaen.ac.ir/  قابل دسترس است.

مجله  « توسعه پایدار و ساختمان هوشمند»به صاحب امتیازی دانشگاه بزرگمهر قائنات، در سال گذشته مجوز خود را با شماره ثبت 94396 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرد.
آغاز انتشار این مجله از سال 1402 و به صورت فصلنامه هر سه ماه یکبار بوده و مقالات ارسالی، پس از بررسی ویژه و تأیید هیئت تحریریه منتشر خواهد شد.
 گفتنی است، نشریه توسعه پایدار و ساختمان هوشمند نشریه‌ای فارسی با رویکرد علمی وابسته به دانشگاه بزرگمهر قائنات، به‌ منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها و اندیشه‌های پژوهشگران، رشد آگاهی، توسعه علمی و ترویج دانش تخصصی در زمینه توسعه پایدار و ساختمان هوشمند می باشد