بازدید از معدن مس اسفشاد

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات از معدن مس اسفشاد بازدید کردند.

 

صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/09/15 گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه، با هدف بررسی فرآیندها و فعالیت‌های مرتبط با استخراج مس از معدن مس اسفشاد قاین بازدید نمودند. معدن مذکور در حال حاضر دارای 70 درصد پیشرفت می باشد و به زودی آماده بهره برداری قرار خواهد گرفت.

دکتر حسین غلامعلی نژاد، مدیر گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات، ضمن عرض کمال تشکر از همکاری مسئولین ذی ربط در معدن، افزود: طی بازدید به عمل آمده، رای زنی های سازنده ای در رابطه با همکاری های مشترک فی مابین دو سازمان در آینده صورت گرفت. عمده این صحبت ها در مورد حضور دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات در مجموعه مس اسفشاد به منظور سپری نمودن دوره کارآموزی و تعریف طرح های پژوهشی مشترک به جهت ارتقاء عملکرد و رفع مشکلات آن مجموعه صنعتی توسط تیم های تحقیقاتی دانشگاه بزرگمهر قائنات بود.

در پایان نیز ضمن عرض تشکر و کمال قدردانی از مسئولین مجموعه مس اسفشاد، موفقیت های روزافزون توام با سلامتی و شادکامی را از درگاه ایزد منان برای خانواده بزرگ این مجموعه خواستاریم.

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات