بازدید رئیس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ,دکتر قصابی، مدیر کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه به همراه هاشمی نیا، پژوهشیار دانشگاه  به منظور آشنايي با ظرفيت ها و امكانات پارك علم و فن آوري سیستان بلوچستان با دکتر پیفه معاونت این پارک دیدار و با دستاوردها و فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه این پارک آشنا شد.

دکتر پیفه در این دیدار با بیان اینکه، در حال حاضر پارک علم و فناوری استان سیستان بلوچستان دارای 191 واحد فعال می باشد گفت: این پارک آمادگی کامل در جهت همکاری با دانشگاه بزرگمهر قائنات را دارد.


دکتر قصابی  در ادامه از کارگاه های تولیدی و شرکت های مستقر در پارک بازدید نمود.

 

مدیر کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه در ادامه با مهندس سن سبلی مسئول مرکز نوآوری اجتماعی،دهمرده رئیس مرکز رشد پارک علم و فناوری و شاهمرادی رئیس مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز دیدار کرد.