رئیس دانشگاه با مدیر عامل مجتمع فولاد قائنات دیدار کرد

دکتر شکیب رئیس دانشگاه به همراه دکتر مودودی معاونت آموزشی و پژوهشی و دکتر قصابی رئیس گروه کار آفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه ظهر چهار شنبه 1400/8/18با حضور در مجتمع فولاد قائنات با مهندس فخرآبادی مدیر عامل فولاد قائنات دیدار و از این مجتمع بازدید کردند.

مهندس فخرآبادی مدیر عامل مجتمع فولاد قائنات در این دیدار  از حضور دانشگاهیان در این مجتمع ابزار خوشحالی نموده و ارتباط بین صنعت و دانشگاه را اتفاقی مثبت دانستند.

وی در ادامه آمادگی خود را جهت همکاری هرچه بیشتر و بهتر مجتمع فولاد قائنات با دانشگاه بزرگمهر قائنات در قالب تفاهم نامه به منظور انجام طرح های پژوهشی مدنظر اعلام کردند.

در ادامه دکتر شکیب از قسمت های مختلف مجتمع از جمله تبدیل گندله به آهن اسفنجی و همچنین مرکز کنترل بازدید و مهندسین  فولاد به بیان توضیحات کاملی درارتباط با نحوه فعالیت این سایت و همچنین مزایا و معایب پرداختند.


 

مطالب مرتبط