برنامه های جشنواره من یک کارآفرین هستم

آنچه که در این جشنواره اتفاق می افتد تا کارآفرین برتر جوان شهرستان قائنات در دو حوزه کسب و کار و سازمانی مشخص شود :

برای این که برنده جایزه بزرگ جشنواره « من یک کارآفرین هستم » باشید و به عنوان کارآفرین برتر جوان شهرستان قائنات در سال 1401 معرفی شود ، مسیر ذیل طی خواهد شد :

  1. ثبت نام
  2. بررسی شرایط اولیه و تایید پذیرش توسط هیات ممیزی
  3. ساخت پوستر شرکت کنندگان در جشنواره
  4. انتشار پوستر شرکت کنندگان جشنواره در فضای مجازی
  5. ارزیابی نهایی از شرکت کنندگان توسط داوران و انتخاب سه کارآفرین برگزیده در هر بخش
  6. ساخت کلیپ مستند از کارآفرینان برگزیده شده توسط داوران
  7. انتشار کلیپ های مستند در فضای مجازی به منظور رای گیری مردمی جهت انتخاب کارآفرین برتر جوان شهرستان در هر بخش
  8. جشن اختتامیه و اعلام برنده نهایی همراه با اعطای جایزه بزرگ جشنواره