برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه بزرگمهر قائنات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و اسنثنایی سال ۱۴۰۳ مربوط به شهرستان های قائنات و زیرکوه صبح امروز جمعه ۱۸ اسفند ماه همزمان با سراسر کشور با رقابت 1845 داوطلب در حوزه امتحانی دانشگاه بزرگمهر قائنات (خواهران در دانشگاه بزرگمهر قائنات و برادران در حوزه فرعی و در دانشگاه پیام نور) برگزار شد.