برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه بزرگمهر قائنات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، امتحانات پایان نیمسال اول تحصیلی 1403-1402 دانشگاه بزرگمهر قائنات از روز شنبه 1402/10/23 آغاز و تا روز یکشنبه 1402/11/08 ادامه دارد.
گفتنی است، آزمون های هر روز در سه نوبت ساعت 8، 11 و 14 برگزار میگردد، که در ساعت 14 مخصوص دروس عمومی می باشد