برگزاری جلسه کمیته جذب دانشجو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سومین جلسه جذب دانشجو صبح امروز با حضور دکتر مودودی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه، دکتر صفایی فر مدیر اداری و مالی، دکتر قصابی، مدیر گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت، پورحاتم، رئیس اداره حراست و دیگر اعضا برگزار شد.