برگزاری جلسه گفت و گوی آزاد پیرامون محیط زیست به مناسبت گرامی داشت هفته محیط زیست در دانشگاه بزرگمهر قائنات

به گزارش گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات، صبح روز دوشنبه مورخ 07 خرداد 1403 جلسه گفت و گوی آزاد پیرامون محیط زیست در محل این دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه که به همت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و همکاری انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه و اداره محترم محیط زیست شهرستان قائنات به مناسبت گرامی داشت هفته محیط زیست، در محل دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار گردید، تعداد 44 نفر از دانشجویان به همراه مهندس سید رضا فیض بخش ، مدیر کل اسبق محیط زیست استان خراسان جنوبی، به عنوان میهمان ویژه و سخنران این برنامه به بحث و گفت و گو پیرامون محیط زیست پرداختند.

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات