برگزاری رویداد یادبگیر، به کار بگیر

به گزارش مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات، رویداد یادبگیر، به کار بگیر در دو نوبت صبح و عصر روز دوشنبه مورخ 1401/12/01 با شرکت تعداد 60 نفر از دانشجویان و علاقه مندان در فضای کار اشتراکی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات، با حضور داوطلبانه و ارائه مدرسین متخصص و توانمند مجموعه کاریار: سرکار خانم دکتر زهرا عمرانی ( مدیرعامل مجموعه کاریار )، جناب آقای مهندس مرتضی معافی ( مشاور منابع انسانی دیوار) و سرکار خانم مهندس ندا مشرف پور (مدیر محتوا)، در حوزه های توسعه فردی و ترسیم مسیر شغلی، به مدت 8 ساعت، با همکاری موسسه کاریار، بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر و مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار گردید.

در انتها ضمن کمال تشکر و قدردانی از زحمات بی دریغ خانواده بزرگ و فهیم کاریار و بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر و آرزوی سلامتی روزافزون برای تمامی دست اندرکاران در برگزاری این رویداد، امیدواریم که برگزاری آن مثمر ثمر واقع گردیده باشد.

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات