برگزاری طرح رفیق ناب

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، جشنواره مجازی رفیق ناب از سوی مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بزرگمهر قائنات با همراهی کتابستان معرفت در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی در بین دانشگاهیان برگزار شد. در این جشنواره ضمن بهره گیری مطلوب از ظرفیت فضای مجازی در راستای معرفی کتاب و توسعه فرهنگ کتابخوانی، جلب مشارکت مخاطبین در جشنواره از طریق شرکت در نظرسنجی ها، معرفی کتب مورد علاقه دانشجویان، شناخت نسبی ذائقه دانشجویان در حوزه کتاب و کتابخوانی و بهره گیری از حضور اساتید در تشویق دانشجویان به کتابخوانی استفاده شد. همچنین در این جشنواره ضمن تجلیل از برخی شرکت کنندگان به قید قرعه، مقدمات تشکیل کانون کتاب و اندیشه دانشگاه نیز شکل گرفت.