برگزاری مسابقه دومینو ویژه بنیاد توسعه فرهنگی و توانمند سازی سپهر

صبح روز جمعه مورخ 1400/07/02 گروه کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات ، میزبان بنیاد توسعه فرهنگی و توانمند سازی سپهر جهت برگزاری مسابقه دومینو بود.

این برنامه که در سالن ورزشی دانشگاه برگزار گردید به پاس قدردانی از همراهی یک ساله بنیاد با دفتر کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه بزرگمهر قائنات بوده که امیدواریم که با افزایش همکاری های مشترک فی مابین بنیاد سپهر و دانشگاه بزرگمهر قائنات ، گام های موثرتری در جهت رشد و تعالی منطقه برداشته شود.

 

گروه کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات