برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ

سومین دوره از بازی های کارآفرینی،  در روز دوشنبه مورخ 14 آذر ماه 1401 تحت عنوان مسابقه نجات تخم مرغ با مشارکت بیش از 40 نفر از دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات در قالب 17 تیم، با هدف فعال‌سازی قدرت ابتکار و خلاقیت دانشجویان  در محل دانشگاه بزرگمهر قائنات، به صورت همکاری مشترک انجمن کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات و بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر ، برگزار گردید.

این مسابقه توسط اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه، دکتر قصابی و دکتر حیرانی، داوری شده و در انتها نیز جوایز نقدی به تیم های منتخب اهداء گردید.

جهت اطلاع از سایر برنامه های مرکز کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات، می توانید روی لینک ذیل کلیک نمایید.

برنامه های مرکز کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات