تامین سرای دانشجویی (خوابگاه) برای تمامی نودانشجویان ورودی ۱۴۰۲

پیرو طرح مکرر سوال در خصوص تامین سرای دانشجویی (خوابگاه) برای نودانشجویان ورودی ۱۴۰۲ دانشگاه بزرگمهر قائنات، به اطلاع می رساند امکان فوق برای تمامی نودانشجویان عزیز فراهم بوده و نگرانی از این بابت نخواهد بود.