جابجایی ساعات برگزاری امتحانات پایان ترم

به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند؛ پیرو نامه استانداری خراسان جنوبی مبنی بر تأخیر در شروع به کار دستگاههای اجرایی تا پایان بهمن ماه به علت افت دما و موج شديد سرما و بارش برف و باران و همچنین براساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه، کلیه امتحانات پایانی نیمسال اول 1402-1401 دانشگاه بزرگمهر قائنات با یک ساعت تأخیر برگزار می گردد. بنابراین ساعت برگزاری امتحانات پایان ترم به شرح ذیل خواهد بود.

 ساعت 8 ( رأس ساعت 9 )

ساعت 11 ( رأس ساعت 12 ) 

ساعت 14 ( رأس ساعت 15 )

شایان ذکر می باشد برابر تقویم آموزشی دانشگاه، امتحانات پایان ترم از روز شنبه 1401/10/24 آغاز خواهد شد و تا روز سه شنبه 1401/11/11 ادامه خواهد داشت.

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه - 1401/10/21