جزئیات برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه شغل آموزگاری در دانشگاه بزرگمهر قائنات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر مهدی مودودی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و اسنثنایی سال ۱۴۰۳ صبح روز جمعه ۱۸ اسفند ماه جاری در یک نوبت آزمونی در این دانشگاه در این دانشگاه خبر داد.
دکتر مودودی با بیان اینکه در حوزه آزمونی قائنات و زیرکوه 1845 داوطلب در این آزمون شرکت دارند افزود: در این آزمون تعداد 1455 داوطلب زن و 390 داوطلب مرد هستند .
وی در ادامه با اشاره به اینکه آزمون استخدامی در دو حوزه برگزار خواهد شد گفت: حوزه امتحانی خواهران در دانشگاه بزرگمهر قائنات و برادران در حوزه فرعی و در دانشگاه پیام نور با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت

معاون آموزش و پژوهشی دانشگاه و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در دانشگاه بزرگمهر قائنات ضمن تقدیر وتشکر از فرمانداری،نیروی انتظامی ،مجموعه شهرداری وآتش نشانی ،اداره برق،شبکه بهداشت ودرمان، اورژانس115، دانشگاه پیام نور قاین و دانشکده پرستاری و مامایی شهرستان قائنات که در برگزاری آزمون با دانشگاه بزرگمهر قائنات همکاری دارند گفت: امسال در مجموع حدود 160 نفر از عوامل اجرایی در داخل حوزه امتحانی،عوامل ستادی وپشتیبانی در امر برگزاری آزمون همکاری خواهند داشت.
دکتر مودودی ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان از داوطلبین عزیز خواست تا یک ساعت زودتر از زمان مشخص شده در کارت ورود به جلسه، به همراه کارت ورود به جلسه آزمون، اصل کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار و چند مداد، پاک‌کن و مداد تراش حضور یابند و از آوردن وسایل اضافه دیگری اجتناب نمایند، چرا که امکان نگهداری از وسایل اضافی داوطلبان وجود ندارد.