جشنواره ملی دانشجوی نمونه کشوری

دانشجویان متقاضی ثبت نام در جشنواره ملی دانشجوی نمونه کشوری سال 1402 دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی و پژوهشگاه‌های های تابعه وزارت علوم، می‌توانند در زمان ثبت نام با مراجعه به سایت سجاد portal.saorg.ir نسبت به ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه ۱۴۰۲ اقدام کنند.
دانشجوی نمونه به فردی گفته می شود که از نظر علمی (که شامل فعالیت های آموزشی و پژوهشی می شود)، از نظر اجتماعی، فرهنگی (که شامل فعالیت های ایثارگری، قرآنی و... می شود) و شئون دانشجویی (که شامل رعایت ضوابط و مقررات، رفتار، اخلاق، مسئولیت پذیری، اعتقادات دینی و مذهبی می شود)، در رتبه بالاتری نسبت به دانشجویان دیگر باشد.

برای معرفی معرفی جشنواره ملی دانشجوی نمونه 1402 می توان گفت دانشجویان نمونه در دو سطح دانشگاهی و کشوری انتخاب و معرفی می شوند و دانشجوی نمونه کشوری به دانشجویی گفته می شود که به واسطه کسب بالاترین امتیاز در گروه و مقطع، مدارک دانشجو توسط دانشگاه برای ارزیابی به وزارت عتف ارسال و در هیات داوری وزارت مورد ارزیابی قرار می گیرد. علاوه بر این جشنواره، دانشجویان واجد شرایط می توانند در جشنواره ملی پایان نامه نیز شرکت نمایند.

این دانشجویان به دلیل کسب بالا ترین امتیاز ها در گروه تخصصی و مقطع تحصیلی خود در میان شرکت کنندگان جشنواره ملی دانشجوی نمونه، توسط معاونت های دانشجویی و آموزشی وزارت به عنوان دانشجوی نمونه کشوری معرفی می شوند.

این دسته از دانشجویان به علت تلاش بیشتری که دارند می توانند از طریق سازمان سنجش در المپیاد علمی دانشجویی که هم زمان با آزمون کارشناسی ارشد برگزار می شود نیز شرکت کنند.