جلسه هم اندیشی اعضا هیئت علمی دانشگاه بزرگمهر و مهندسین مجتمع فولاد قائنات برگزار شد.

 

پیرو تفاهم نامه صورت گرفته فی مابین دانشگاه بزرگمهر قائنات و مجتمع فولاد قائنات روز چهار شنبه مورخه 1400/10/22جلسه هم اندیشی اعضا هیئت علمی و پژوهشیاران دانشگاه و مهندسین عالی رتبه مجتمع فولاد در محل سالن جلسات مجتمع برگزار شد.

در این نشست که با هدف ارائه توانمندی های دانشگاه برای مهندسین مجتمع و اگاه شدن دانشگاهیان از نحوه فعالیت مجتمع فولاد و پروژه های پژوهشی انها بود پس از معرفی های صورت گرفته و اشنایی افراد حاضر از جلسه با یکدیگر دکتر قصابی مدیر دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه فایل مختصری درباره تاریخچه و فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه ارائه دادند.

سپس هر یک از اساتید و پژوهشیاران معرفی تخصصی رشته ها و گرایش هایشان را بیان کردند.

پس از آن مهندس خداپرست به بیان تعدادی از پروژه های پژوهشی مد نظر مجتمع که در حال حاضر با آنها مواجه هستند پرداختند همچنین مهندس کیانی مدیر تولید مجتمع به تعدادی از پژوهش ها و دوره های در زمینه علوم انسانی اشاره کردند که کمتر مورد توجه قرار میگیرد.

در پایان این نشست دکتر شکیب و هیئت همراه از سایت مجتمع فولاد قائنات بازدید کردند.