حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات در نشست تخصصی صنعت و دانشگاه در محل نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین

در راستای جهاد تبیین صورت گرفت؛  نشست تخصصی «صنعت و دانشگاه »

به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان؛صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/12/09 در محل نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین، اولین نشست مشترک شرکت تولید نیروی برق خراسان، شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان، دانشگاه بزرگمهرقائنات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات با موضوع «تعامل صنعت ودانشگاه » با حضور خانم مهندس ستوان مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق خراسان، مهندس کاظمی مدیر عامل محترم شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان، دکتر سید احسان شکیب، ریاست محترم دانشگاه بزرگمهر قائنات، دکتر طاهری، ریاست محترم دانشگاه آزاد قاین ، و سایر مدیران و اساتید و دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات و دانشگاه آزاد واحد قاین برگزار گردید.

این نشست‌ به منظور کاهش فاصله و نزدیک نمودن دیدگاه‌های صنعت و دانشگاه به عنوان دو رکن اساسی توسعه کشور و با اهدافی همچون شناسایی چالش‌ها و نوآوری‌ها در صنعت برق، مرز دانش در موضوع مربوطه، شناسایی نقطه فعلی دانشگاه‌های کشور و دنیا و همچنین شناسایی نقطه فعلی صنعت برق کشور و دنیا در موضوع مربوط برنامه ریزی شده بود.  آشنایی با ساختار و عملکرد صنعت تولید نیرو، پرسش و پاسخ در این حوزه و بازدید میدانی از جمله اهم موضوعاتی بود که در این نشست به اجرا درآمد.

در انتها ضمن عرض کمال قدردانی از پرسنل خدوم شرکت تولید نیروی برق خراسان و شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان به سبب برپایی این برنامه، از درگاه ایزد منان برای خانواده بزرگ دو شرکت مذکور سربلندی توام با سلامتی را آرزومندیم.

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات