حضور اعضای شورای اسلامی شهر قاین در دانشگاه جهت تبریک روز استاد

به مناسبت هفته بزرگداشت معلم اعضای  شورای شهر قاین با رئیس دانشگاه دیدار کردند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، صبح امروز چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 به مناسبت روز معلم و بزرگداشت مقام استاد، اعضای شورای اسلامی شهر قاین به همراه اعضای مجمع حامیان دانشگاه با حضور در دفتر ریاست دانشگاه با دکتر شکیب رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات دیدار کردند.
در ابتدای این دیدار سرکار خانم شفیعی عضو شورای اسلامی ضمن تبریک روز معلم و گرامیداشت مقام استاد از زحمات ریاست و مجموعه دانشگاه بزرگمهر قائنات تقدیر کرد
دکتر سید احسان شکیب، رئیس دانشگاه ضمن خیر مقدم، گزارشی از فعالیت های دانشگاه ارائه کرد

در ادامه اعضای شورا از دانشگاه بازدید کردند