حضور دانشگاه بزرگمهر قائنات در بیستمین دوره از نمایشگاه بین المللی IPAS

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، شرکت بومی سازان پردازش هوشمند قائم، مستقر در مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات با ارائه سه محصول نرم افزاری در حوزه امنیت در بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی IPAS  شرکت کرد.

این شرکت با ارائه سه محصول نرم افزاری  سامانه نرم افزاری شمار، سامانه نرم افزاری حجاب و سامانه نرم افزاری روی بین به مدت 4 از روز دوشنبه مورخ 1402/07/24 لغایت پنج شنبه مورخ 1402/07/27 در محل مصلی امام خمینی (ره) تهران، غرفه دانشگاه بزرگمهر قائنات واقع در شبستان، ستون 103 محصولات خود رابه نمایش گذاشت

 

.

مطالب مرتبط